Képzőművészek Árverési Adattára

0

árverező

0

árverés

0

képzőművész

0

árverési tétel

Felhasználási feltételek

Kedves Felhasználónk, üdvözlöm adatbázisunk előfizetői - leendő előfizetői között.

Oly sok hasonló adatbázis és online adattár mellett vajon milyen esélyekkel indulhat el egy újabb vállalkozás, a Képzőművészek Árverési Adattára? A kérdés csak azoknak kérdés, akik nem igénylik a hasonló adatbázisok rendszeres használatát. A műgyűjtők, műkereskedők, szakmabeli és szakmán kívüli érdeklődők számára ugyanis minden ilyen adatbázis értékét az adja meg, hogy meg tudunk-e találni egy adott művet a rendszerben, illetve megtudjuk-e, hogy az adott tárgy milyen áron kelt el egy árverésen. Ha a nagy nemzetközi adatbázisokat nézzük, azt tapasztaljuk, hogy a bennük megjelenő magyar anyag nem teljes. Látjuk bennük London, München, Köln stb. aukciós házainak anyagát – természetesen a magyar műveket is –, de a nagy hazai árverezők tételei sajnos hiányosan jelennek meg. Ha pedig a hasonló magyar adatbázisokban keresünk, akkor csaknem ugyanez a tapasztalatunk. Sok mindent látunk, de sok mindent nem, s még azt sem mondhatjuk, hogy legalább az elmúlt 10-15 év anyaga teljesen áttekinthető lenne. Pedig a jól használhatóságnak a legfontosabb feltétele, hogy bizonyos szegmensekben a teljes anyag fölött nyújtson áttekintést.

Ami a magyar műkereskedelemben 1998 óta, vagyis közel húsz éve az árveréseken megjelenő képzőművészeti anyagot illeti, ez a most induló Képzőművészek Árverési Adattára az egyetlen olyan adatbázis, ami – csekély, s néhány nehezen pótolható kivételtől eltekintve – hiánytalanul dolgozza föl, s teszi kereshetővé, egyedi szempontok szerint rendezhetővé az elmúlt két évtized magyar árverésein megjelent festményeket, grafikákat, szobrokat, kisplasztikákat, ráadásul az elért leütési árakkal együtt. A Képzőművészek Árverési Adattárának értékét ez a teljesség adja, de jegyezzük meg gyorsan, hogy ez a teljesség annak köszönhető, hogy az adatbázis készítői, építői, szerkesztői nagyon pontosan jelölték ki azokat a határokat, amiken belül maradnak. Fontos szakmai döntéseket kellett meghozni ahhoz, hogy milyen típusú művek, illetve az azonosíthatóság milyen szintjén megnevezett művek kerüljenek be a rendszerbe, illetve maradjanak ki belőle. Teljesen ésszerű döntés volt például, hogy az "ismeretlen"-ként árverezett munkák maradjanak ki a rendszerből. Mert bár adódhat olyan szakmai probléma, ami az ismeretlen alkotójú művek vizsgálatát állítja középpontba, a keresések csaknem száz százalékban mégis egy adott, névről ismert, konkrét művész munkáira vonatkoznak. Ez a saját tapasztalatom, s ez más, szakmai és szakmán kívüli érdeklődők tapasztalata is.

A határok pontos kijelölése a felhasználók számára is kényelmessé és megbízhatóvá teszi a böngészést. Iványi Grünwald Bélára keresve például nem zúdulnak ránk tömegével az "Iványinak tulajdonítva" megnevezésű, sokszor kétes hitelességű művek. Mindazokat a következtetéseket, amiket Iványi aukciós jelenlétéről, árainak alakulásáról levonhatunk, az elmúlt két évtizedben Iványi műveként elismert mintegy ezer alkotás alapján vonhatjuk le.

Mint minden jól működő rendszer esetében, a működést nagyon sok munka és nagyon sok tesztelés előzte meg. Az adatbázis gazdája, dr. Kopcsa István ma is praktizáló orvosként fogott hozzá a rendszer kiépítéséhez. Másfél évtizedes ismeretségünk az utóbbi években egyre gyakoribb találkozásokkal és egyre sűrűbb levélváltásokkal gazdagodott. Tudom, hogy mennyire alaposan, minden részletre kiterjedően formálta meg ezt a rendszert. Tudom, hogy milyen szenvedéllyel dolgozott és dolgozik ma is rajta, és tudom, hogy ez a rengeteg munka arra volt jó, hogy aki ma belép a Képzőművészek Árverési Adattárába, kérdéseire pontos és megbízható választ kapjon. Hogy a látogató a munkája végeztével elégedetten kattintson rá a "Kilépés" gombra, hacsak nem akar még egy kicsit bent maradni, vagy minél előbb belépni újra.

dr. Bellák Gábor
művészettörténész,
igazságügyi festményszakértő

A műkereskedelmi piacon való eligazodás számtalan nehézséggel járhat. Ezek közül az egyik legjellemzőbb, hogy sokszor nem könnyű megítélni a kiszemelt tárgyak értékét, illetve az azokkal kapcsolatos befektetésünk rövid, vagy hosszú távú megtérülését. Általános tapasztalat, hogy a műkereskedelmi piac résztvevői rendszeresen az árverések eredményeire hivatkoznak, mintegy kiinduló pontként kezelve azokat a saját árképzésük szempontjából.

Bizonyára sokunk számára ismerős az a helyzet, amikor egy nekünk tetsző műalkotás áráról érdeklődve az eladó elővesz egy árverési katalógust és elképzelését illetően nem tágít az abban szereplő, az adott alkotóval kapcsolatban eddig elért magyar aukciós rekordtól. Pedig mindent összevetve reálisabb képet kaphatunk, ha nem az egyszeri rekordár alapján, hanem az elmúlt évek-évtizedek árverési eredményeit, bizonyos trendeket, elkelési arányokat is figyelembe véve, mindezeket összegezve alakítjuk ki magunkban azt, hogy mennyit is vagyunk hajlandóak egy-egy festményért, műtárgyért adni, illetve mennyiért vagyunk hajlandóak megválni tőle. Saját tapasztalatom alapján is kijelenthető, hogy mind az eladó, mind a vevő szempontjából megnyugtató tényező, hogy – bár egy-egy festmény megítélése rengeteg szubjektív elemet tartalmazhat – az árképzés objektívnek nevezhető adatok alapján történik.

Adattárunkkal a minél részletesebb és teljeskörűbb adatfeldolgozás ellenére nem tudunk száz százalékos biztonságot nyújtani a műgyűjtés buktatói ellen. Az árveréseken szereplő eredmények a publikált leütési listák alapján kerülnek feldolgozásra. Természetesen nem tisztünk és nem is lehet feladatunk a közölt adatok korrektségének ellenőrzése, mint ahogy az árveréseken szereplő alkotások eredetiségét sem állhat módunkban megkérdőjelezni. Mindezek mellett úgy gondoljuk, hogy adatbankunk hasznos segítség lehet a magyar műkereskedelmi viszonyok közötti eligazodásban, kutatásban, a sorok közötti olvasásban, trendek felfedezésében és saját üzleti stratégiánk kialakításában. A jó szem, a jó ízlés és természetesen a szakmai, műgyűjtői tapasztalat (vagy egy jó tanácsadó) azonban továbbra is nélkülözhetetlen marad.

A szerzői jog által védett „Képzőművészek Árverési Adattára” közel húsz éves gyűjtői munka és kutatás eredményeként jött létre. Célunk az oktatás, ismeretterjesztés, tudományos kutatások elősegítése. Reményeim szerint a műkereskedelem és a műgyűjtés résztvevői mellett az aukciók anyagában kutatást végző művészettörténészek, művészettörténész hallgatók, vagy akár szakmán kívüli érdeklődők számára is hasznos és sikeres lesz munkánk.

A jelen weboldalon publikált adatok részleges vagy teljes másolása, felhasználása csak a weboldal tulajdonosának kizárólagos engedélyével lehetséges, egyéb esetben a szükséges jogi lépések megtételére kerül sor. A weboldalon hozzáférhetővé tett adatok az 1999. évi LXXVI. törvény 1§ p. pontja értelmében a törvény védelme alá tartoznak.

Jómagam 1999-ben kezdtem el régi alkotásokkal foglalkozni, 1999/2000-ben végeztem el a Viktoria GEM festménybecsüsi tanfolyamát dr. Bellák Gábor PhD., művészettörténész irányításával. Ekkortájt rengeteg fejtörést okozott, hogy milyen szempontok alapján lehet egy-egy festmény vagy grafika értékét, árát „belőni”. Éjszakákba nyúló katalógus-nézegetés, ill. az akkortájt még havonta megjelenő „Műtárgy-Régiség” c. folyóirat (szerk.: Kenessei András) lapozgatása, adatok, árak kiírása után jutottam csak el oda, hogy egy körülbelüli képet kapjak a műtárgypiaci viszonyokról.

Mivel ez meglehetősen körülményessé tette a részletes és célirányos vizsgálódást, elhatároztam, hogy a lezajlott árverések katalógusait összegyűjtve egyszer feldolgozzuk őket adatbázis formájában, így később egyszerű lekérdezéssel, összefoglaló jelleggel gyorsan rendelkezésre állnak az információk. Egy évet tudtunk a katalógusok beszerzésével „visszanyúlni”, így 1998. január 1-től indult az adatfeldolgozás.

Sokáig az „íróasztalfiók számára”, azaz saját használatra készült az adatbank. Több ismerősöm is tudott róla, jó pár műkereskedelemben járatos partnerünk időnként felhívott és adatokat kért. Fokozatosan érlelődött bennem az elhatározás, hogy közkinccsé teszem az adattárat, amit azt hiszem, sokan tudnának hasonló effektivitással „forgatni”, mint ahogy azt mi is tesszük hosszú évek óta.

Az akkor elkezdett adatbank azóta feleségem, Kopcsa-Szalontai Eszter segítségével természetesen sokat bővült és fejlődött, több szempont került rögzítésre és a lekérdezés is professzionálisabbá vált a szűrők, rendezések, statisztikák révén és jelenleg már szerveren, honlapunkon működik, köszönhetően Gergely Csaba informatikus barátom elmélyült tevékenységének. Az utóbbi időben sokat jelent a rendszer fejlődése szempontjából Bellák Gábor szakmai felügyelete, lektorálása, melyért itt is köszönettel tartozom.

A „Képzőművészek Árverési Adattárá”-ban, mint ahogy neve is mutatja, csak egyértelműen beazonosítható alkotók képzőművészeti alkotásai (festmények, szobrok, grafikák) szerepelnek.

Az árverési tételek természetesen az aukciós házak katalógusai és a leközölt, vagy számunkra eljuttatott leütési listák alapján kerülnek regisztrálásra.

Nem célunk az árverési katalógusok minden tételének automatikus feldolgozása. Mivel nem szerepel tevékenységi körünkben az iparművészeti tárgyak forgalmazása, ezeket kihagytuk, ezek keresésére rendelkezésre állnak más előfizethető adatbázisok.

Olyan képzőművészeti alkotások sem kerültek be, melyeknek alkotója nem azonosítható egyértelműen. Nem látom értelmét olyan tételek feldolgozásának, mint pl. „Osztrák festő – XIX. század második fele”, ugyanis általában az ilyen és ehhez hasonló tételek nem hasonlíthatóak össze kvalitás szempontjából, így ebben a megközelítésben az elért leütési árak sem informatívak. Nem kerültek feldolgozásra a „köre”, „követője”, „után”, „műhelye”, stb. megjelölést tartalmazó, egyébként ismeretlen alkotók képei, alkotásai sem.

Az „x.y. jelzéssel” megjelölésű alkotások csak akkor nem kerültek feldolgozásra, ha ismert, egyértelműen meghatározható művész neve után áll a „jelzéssel” megjelölés. Az alkotó kiléte ebben az esetben nem tekinthető egyértelműen biztosnak, és ezt maga az árverező is fenti módon sugallja – pl.: Mednyánszky jelzéssel. Számtalan esetben előfordul azonban, hogy olyan kismesterek jelzett munkáiról van szó, akik nem szerepelnek semmilyen lexikonban és az interneten vagy más fórumon sem lehet nyomukat találni. Feltehető, hogy az árverező ezért teszi ki a név említése után a „jelzéssel” megjelölést. Ezek a tételek feldolgozásra kerültek, a legtöbb esetben – forrás hiányában – konkrét életrajzi adatok nélkül, pl.: Barsi Béla jelzéssel.

Az elmúlt közel húsz év során rengeteg időt és energiát szántunk az aukciós katalógusok begyűjtésére. Törekszünk arra, hogy minden olyan árverés anyaga szerepeljen adattárunkban, amely Magyarországon lett megrendezve és nyomtatott katalógus jelent meg róla. Ami a teljességet illeti, sajnos a legnagyobb körültekintésünk ellenére is akadnak hiányosságok, ez azonban nem a mi akaratunkon, hanem – főleg a kisebb – aukciós házak együttműködési affinitásának hiányán múlik. Ha a hiányzó katalógusok, eredmények, adatok felfedezésre kerülnek, azok részünkre történő pótlását a köszöneten kívül előfizetési engedményekkel is szívesen megháláljuk.

Mivel az utóbbi években az internet széles körű elterjedése miatt – és főleg a gazdasági világválság óta – egyre több aukciós ház csak az interneten közli le árverési anyagát, ezeket az árveréseket is elkezdtük feldolgozni. Ezen a téren még van pótolni valónk, az adatbegyűjtés azonban folyamatos. A lekérdezési listában lehetőség van a nyomtatott katalógussal rendelkező és az internetes árverések szétválasztására.

A művészek születési, halálozási dátuma, ill. maguk az életrajzok is az adatbázis megkezdése óta folyamatos fejlesztés alatt állnak. Induláskor óriási segítség volt Dr. Szabó Ákos digitális kézirata, melyért azóta is hálás vagyok. Természetesen egy ilyen jellegű adatbázisról sosem lehet elmondani, hogy „kész”. Folyamatosan bukkannak fel újabb nevek, adatok és gyakran kényszerülünk pontosításokra is. Az összegyűjtött életrajzi információk forrásait minden címszó végén feltűntetjük.

Többször előfordult már, hogy egy-egy művész leszármazottja szolgáltatott hitelt érdemlő információt a tévesen szerepelő életrajzi adatokhoz, sőt akár névpontosításhoz. Természetesen minden ilyen irányú, pozitív kritikát, észrevételt jó néven veszünk és igyekszünk is ezek alapján pontosítani adatainkat.

A „Képzőművészek Árverési Adattára” egy-egy művész árverési eredményeit mutatja meg magyar árveréseken 1998. január 1. óta. Amennyiben az adatbázisban szereplő művész neve alatt egy tétel sem jelenik meg, az azt jelenti, hogy tőle nem szerepelt alkotás árverésen az említett időszakban – ami a maga nemében szintén egy jellemző információ.

Adattárunk nem az árverezők egyes aukcióit hangsúlyozza, hanem az egyes alkotók különböző árveréseken elért eredményeit.

A keresősávba a művész nevét, vagy annak részletét beírva a legördülő listában jelennek meg a szóba jöhető alkotók. A listából kell az aktuális művészt kiválasztani, majd az Enter gomb megnyomásával juthatunk tovább. A kereső szignó töredék beírásával is alkalmas a művészek keresésére.

Az adattárban nyomtatott nagybetűvel szerepelnek azok a művészek, melyekhez lexikonokból származó, egzakt adatok állnak rendelkezésre. A vezetéknév nagy, a keresztnév kis betűkkel szerepel azoknál az alkotóknál, ahol az életrajzi adatok nem teljesen megbízható forrásokból származnak. Azon művészek, melyeknél nem szerepelnek életrajzi adatok, kis betűvel szerepelnek.

A keresett művész kiválasztásával megjelenik a születési, esetleges halálozási hely, idő és amennyiben vannak rendelkezésre álló adatok, a művész életrajza is. Az adattárban szereplő művészek listájának megtekintésére honlapunk látogatójának is lehetősége nyílik, az életrajzok tanulmányozásához azonban regisztrálni kell. Ha a kiválasztott művésztől szerepelt alkotás az 1998. január 1. óta lezajlott magyar árverésen, akkor az életrajzi adatok alatt megjelenik egy táblázat, mely a tételeket időrendi sorrendben visszafelé haladva tartalmazza.

A tételekhez tartozó fotók a sorok elején jelennek meg. A fotók feltöltése visszamenőlegesen is folyamatos. A kurzort a fotóra tartva kisebb nagyításban nézhetjük a fotót, arra rákattintva pedig nagy nagyítás jelenik meg. Ebben a fázisban képnézegető segítségével böngészhetünk az árverési tételek fotói között.

A táblázat a továbbiakban tartalmazza az árverési tétel címét, az alkotás technikáját (a kurzort a rövidítésre tartva a technika szöveges formában is megjelenik), méretét (magasság x szélesség), a művész jelzését, esetleges megjegyzéseket az alkotással kapcsolatban, a kikiáltási árat, a leütési árat, az aukció dátumát, az árverés sorszámát (az árverező aukcióin belül), az árverező nevét és a tételszámot. Alaphelyzetben az árverési tételek csökkenő időrendi sorrendben szerepelnek a táblázatban.

Az egyes oszlopok esetében lehetőség van a tételek rendezésére növekvő, vagy csökkenő sorrendben az oszlopok tetején található nyilak segítségével. A jobb felső sarokban található fogaskerék szimbólumra (Szűrés – Beállítások) gombra kattintva további beállítási lehetőségekhez jutunk.

Szűrés: beállíthatjuk a rendszert, hogy milyen adatok szerepeljenek, ill. ne szerepeljenek a lekérdezésünkben. Az „Árverés típusa” nevű gombnál a legördülő menüben kiválaszthatjuk, hogy nyomtatott katalógussal rendelkező árverések, vagy internetes árverések szerepeljenek a táblázatban, vagy esetleg mindkettő. A „Dátum” gombnál azt az időintervallumot állíthatjuk be éves bontásban, amelyre kíváncsiak vagyunk. Az „Árverező” almenüben kiválaszthatunk egy-egy aukciósházat, azaz ebben az esetben csak az ő árverései jelennek meg. A „Technika” almenüben rászűrhetünk egy, vagy több technikára, ebben az esetben csak a kiválasztott technikájú alkotások jelennek meg a táblázatban. A „Méret”-re is lehet szűrni, ill. a mérési pontatlanságokból adódó eltérések miatt mérési hibahatár beállítására is van lehetőség.

Példa: Ha Molnár C. Pál olyan alkotásaira vagyunk kíváncsiak, melyek csak nyomtatott katalógussal rendelkező árverező háznál jelentek meg 2010 és 2016 között, a technikájuk olaj-farost, a méretük pedig 30 x 40 cm (2 cm-es hibahatárral), akkor ezeket a szempontokat beállítva a program leszűri a fenti kritériumoknak megfelelő tételeket. A táblázatban leszűrt tételek további finomítására az oszlopok rendezésével van lehetőség – ha pl. egy bizonyos tételszámot keresünk, a tételszámokat növekvő vagy csökkenő sorrendbe állítva az illető tételt könnyebben sikerül megtalálni.

Beállítások: itt tudjuk beállítani, hogy a táblázatunkban milyen oszlopok szerepeljenek, vagy ne szerepeljenek. Ha a bizonyos oszlop neve be van kattintva, akkor az a táblázatban látszani fog. Ha az áttekinthetőség kedvéért pl. ki akarjuk venni a „Megjegyzés” oszlopot, akkor a pipát a megnevezésnél ki kell venni. A változtatások érvényesítéséhez a „Mentés” gombbal kell a felületből kilépni. A „Bezárás” gomb megnyomása esetén úgy lép ki a menüből a rendszer, hogy a változtatások nem érvényesülnek.

Az „Átlag értékek” gombra kattintva a beállított időintervallum tételeinek átlag kikiáltási és leütési árát kapjuk meg technika szerinti előfordulási gyakoriság szerint csökkenő sorrendben, mind a csak elkelt tételek, mind az összes (az el nem keltekkel együtt) viszonylatában.

A „Diagram” gombra kattintva éves bontásban, szemléletesebben láthatjuk a kikiáltási átlagárakat, az elkelt tételek leütési átlagárait, ill. az összes (el nem kelt tételekkel együtt) tétel átlag leütési árait. Az egyes oszlopok szemléletesen mutatják az elkelési arányokat is. Megjegyzendő, hogy a diagram megtekintése előtt érdemes a minket érdeklő techniká(ka)t kiválasztani (szűrni), mert ellenkező esetben az összes technikát (a ceruzarajztól az olaj-vászon képig) egy halmazban kezeli a rendszer, s ennek az eredménynek az informatív értéke torz.

A statisztikai menükből az „Árverési adatok” gombbal tudunk visszalépni a táblázathoz.

Az alkalmazás használata során a használati utasítás aktuális részeit felugró ablakokkal is megjelenítjük az egyértelműség kedvéért.

Amennyiben mégis problémája vagy kérdése merülne fel az adatbázis használata során, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot honlapunk „Kapcsolat” menüjében található elérhetőségeink valamelyikén.

A „Képzőművészek Árverési Adattára” című adatbázisunkhoz 2016 júliusától bevezető áron, 12.700.- Ft-ért (10.000.- Ft + ÁFA) lehet hozzájutni. A kapott jogosultság egy évig érvényes.

Az elkövetkező időszakban az aktualizáláson túlmenően számos visszamenőleges fejlesztést is tervezünk – fotók feltöltése, adatok ellenőrzése, komplettálása (pl. szobrok, szobrászok adatainak kiegészítése), internetes árverések feldolgozásának folytatása, stb.

A későbbiekben a különböző jogosultsági szintekhez, ill. előfizetési időszakokhoz más-más előfizetési díjak tartoznak majd, a bevezető időszak előfizetői a végleges díjakból árengedményre lesznek jogosultak.

Jelenleg kétféleképpen lehet az árverési adatbázisra előfizetni:

  • regisztrációt követően a Visuart Bt. bankszámlájára (14100055-16521349-01000004) utalja át a díjat (12.700.- Ft), a közleménybe írja be e-mail címét, mellyel regisztrált. Legkésőbb három munkanapon belül aktiváljuk kódját, melyről e-mailben értesítjük. A szolgáltatási díj számláját nyolc munkanapon belül postázzuk.
  • személyes befizetés irodánkban – ez esetben kérjük, előzetesen vegye fel velünk a kapcsolatot.
  • a későbbiekben az előfizetés menetét is egyszerűsíteni fogjuk (PayPal, bankkártya, stb.)
  • felmerülő kérdések esetén állunk rendelkezésére, keressen minket bátran.

Az adatbázis használatához sok örömet kívánok

Dr. Kopcsa István jr.