Visuart

XX. századi archívum - válogatás korábbi anyagunkból


GÁBORJÁNI SZABÓ KÁLMÁN    -    ADATTÁR

Korsós Csendélet
olaj-vászon, 60 x 71 cm. - jelzés nélkül hátoldalon kiállítási címke

további tétel(ek)

ÉLETRAJZI ADATOK

GÁBORJÁNI SZABÓ KÁLMÁN

Debrecen, 1897 - Budapest, 1955

Grafikus, festő. A fővárosi Képzőművészeti Főiskolán Vaszary János és Révész Imre tanítványa volt. 1922-ben a Szinyei Társaságtól ösztöndíjat kapott. Itthon (Debrecen, Budapest, stb.) és külföldön (Bécs-1929, Berlin-1930, Svájc, stb.) voltak kiállításai. 1945-től a fővárosi Képzőművészeti Főiskolán tanított. Tagja volt a római Collegium Hungaricumnak, a debreceni Műpártoló Egyesületnek, az Ajtós Dürer Céhnek és egyik alapítója a Művészháznak. Kitűnő fametszeteit higgadtság és népi íz jellemzi. A modern monumentalizmust írta át magyarra, expresszivitása demográfiai tartalmú. Híres fametszet sorozata "Parasztok" címen mappában látott napvilágot. Mint fametszőt korunk legjobbjai között tartja számon a szakma. Ami festészetét illeti, olasz tanulmányútjai hatására (1939-40-ben római ösztöndíjas volt) egy ideig a neoklasszicizmus hatása alatt festett, majd egyre inkább itthoni élményekkel telt meg festészete. Művészetének legmaradandóbb részét tiszai tájképei adják, amelyeken monumentális egyszerűséggel, zártsággal fogalmaz. Számos ex libris és illusztráció került ki keze alól. Gyakran vállalt erőn felüli művészi feladatokat (nagyméretű és sokalakos táblaképek, kollégiumi freskók, stb.). A debreceni református Kollégium 400 éves jubileumára (1938) az épület II. emeletén levő történelmi jelentőségű oratórium lépcsőházának s folyosójának falait díszítette valódi freskókkal. Ezek a freskók részint a Kollégium múltjából, régi diákéletéből, részint a szabadságharc kollégiumi vonatkozású eseményeiből adnak képet. 1966-ban a Magyar Nemzeti Galériában volt emléktárlata. Irodalom: A képzőművészetek Debrecenben - Debrecen, 1961 Művészeti Lexikon - Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966 Művészet-1966/2 Sz. Kürti Katalin: Debrecen Képzőművészete 1919-44 között - Debrecen, 1986 Dr. Szabó – Kállai: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona - Nyíregyháza, 1997