Visuart

XX. századi archívum - válogatás korábbi anyagunkból


INCZE FERENC    -    ADATTÁR

A hajnal
olaj-karton, 100 x 79 cm. j.j.l.: Incze Ferenc 1947 (hátoldalán ajánlás) - 100 x 79 cm. j.j.l.: Incze Ferenc 1947 (hátoldalán ajánlás)

ÉLETRAJZI ADATOK

INCZE FERENC

Gyergyószentmiklós, 1910 - Kolozsvár, 1988

Festő. Művészeti tanulmányait a budapesti Iparművészeti Főiskolán végezte. Az erdélyi második nemzedék groteszk ágának a harmadik képviselője. Történeti, vallástörténeti (többször is megfestette az unitárius vallás alapítójának, Dávid Ferencnek az arcképét, valamint alakját egyházi megrendelésre) és életképi kismesterként indult, majd az ötvenes évek végi általános megújulástól fokról-fokra alakította ki jellegzetes önarcképközpontú szürrealista kompozíciós technikáját, s e végtelen változatsorozatban a diadal vagy a szenvedés paroxiznusába révedt-eltorzúlt-eltestetlenedett művész alakját igazságosztó Chagall-i arkangyalként lebegteti a szülőváros, Nagyszeben és a keservek színhelye Kolozsvár fölött, vagy a világegyetem bolygói között. Kolozsváron működött. Számos tárlaton kollektív és egyéni tárlaton mutatta be műveit. Művei szerepelnek több erdélyi közgyűjteményben és magángyűjteményben, valamint magángyűjteményekben. Irodalom: Levelezés által begyűjtött adatok Banner Zoltán: Erdélyi Magyar Művészet a XX. században-Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1990 Dr. Szabó – Kállai: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona - Nyíregyháza, 1997