Visuart

XX. századi archívum - válogatás korábbi anyagunkból


KISS KÁROLY    -    ADATTÁR

Kertészkedők
olaj-vászon, 40 x 36 cm. - j.j.l.: Kiss Károly

ÉLETRAJZI ADATOK

KISS KÁROLY

Arad, 1883 - Nagybánya, 1953

Festő. Budapesten, Nagybányán és Münchenben Hollóssy Simon tanítványa volt. A kolónia névsorai 1902-ben és 1903-ban jelzik nevét a szabadiskolai tanítványok között. 1904-ben bizonyíthatóan Hollósy tanítványai között volt a bajor fővárosban. Feljegyzések szerint Hollósynak a tanításban is segítségére volt. Meglepő vállalkozással a háború küszöbén Moszkvába távozott, s ott festőiskolát alapított. Neje, egy orosz festőnő elhagyta, őt pedig, mint ellenséges állampolgárt négy évre internálták. Hazatérte után az Arad melletti Világoson élt elvonultan. 1924-ben Aradon és Nagyváradon állított ki. 1931-ben egyéni kiállítást rendezett Nagybányán. Úgy tűnik, ez időtől kezdve véglegesen a kolónián telepedett le. Mint állandó lakos részt vállalt a művésztelep munkájában. 1932-ben, 1937-ben és 1939-ben csoportos tárlatokon mutatta be műveit, Nagybányán. 1934-ben az NFT törzstagjává választották, majd 1938-tól elnöke lett a Képzőművészeti Egyesületnek. Kiss Károly festészete a plein air naturalizmusból indul ki, de hatott rá Segantini művészete és a neoimpresszionizmus is. Kevés számú felderített festménye, tájképei és enteriőrjei felizzó belső tűzről, kiegyensúlyozott színharmóniáról vallanak. Japános fametszeteivel is nagy feltűnést keltett, melyeknek titkát még orosz földről hozta magával. Irodalom: Jurecskó László-Kishonthy Zsolt: Nagybányai festészet a neósok fellépésétől 1944-ig - MissionArt Galéria, 1992 Muradin Jenő: Nagybánya - A Festőtelep Művészei - Miskolc, 1994 Dr. Szabó – Kállai: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona - Nyíregyháza, 1997