Visuart

XX. századi archívum - válogatás korábbi anyagunkból


ORSZÁG LILI, Majlát Györgyné    -    ADATTÁR

Kompozíció
olaj-karton, - jelzés nélkül

ÉLETRAJZI ADATOK

ORSZÁG LILI, Majlát Györgyné

Ungvár, 1926. 08. 08 - Budapest, 1978. 10. 01.

Festő. 1950-ben végzett a budapesti Képzőművészeti Főiskolán, ahol Szőnyi István tanítványa volt. Az 1960-as évektől jelentkezett alkotásaival hazai és külföldi kiállításokon (István király Múzeum-Székesfehérvár, Budapest, Rákosliget, több magyar város, Róma, Telaviv, Norvégia, Lengyelország, Jugoszlávia, stb.). A negyvennyolc táblából álló "Labirintus sorozat" a művész elképzelése szerint is az egész életmű összegezése. Az életmű és a Labirintus bemutatására 1979-ben, illetve 1980-ban a Műcsarnokban és a Magyar Történeti Múzeumban a művész halála után került sor. Korai, szürreális korszakában készült munkái a klasszikus szürrealizmus alkotásaival rokoníthatók. 1957-től elfordult a klasszikus szürrealista ábrázolásmódtól, s részben a pravoszláv ikonok transzcendens tereinek hatására kompozíciói térben, valamint időben meghatározhatatlan lebegést keresnek. Legjelentősebb alkotása a szürrealitás és szimbólumsugalló jelképiség elemeit egyesítő olajmonotípia-sorozat - Requiem 7 képben, elpusztult emberek és városok emlékére - és a városmetamorfózis képei. 1994-ben a Magyar Nemzeti Galéria egész művészi pályáját felölelő százhatvannyolc munkából (kollázsok, festmények, monotípiák) rendezett tárlatot. Irodalom: Művészeti Lexikon - Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966 Mai Magyar Rajzművészet - Képzőművészeti Alap, Budapest, 1972 Művészet-1976 K. M.: Új Művészet-1994/3 Dr. Szabó – Kállai: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona - Nyíregyháza, 1997