Visuart

XX. századi archívum - válogatás korábbi anyagunkból


NAGY ISTVÁN    -    ADATTÁR

Tanya
szén-papír, 30 x 50 cm. - j.j.l.: Nagy István

további tétel(ek)

ÉLETRAJZI ADATOK

NAGY ISTVÁN

Csíkmindszent, 1873. 03. 28 - Baja, 1937. 02. 13.

Festő és grafikus. A modern magyar festészet realista és konstruktív szárnyának egyik legegyénibb képviselője. Két éven át Homokmégyen tanítóskodott. Kelety Gusztáv javaslatára kezdett tanulmányszerűen foglalkozni a festészettel. A Mintarajziskolában Székely Bertalan növendékeként képezte magát. Három éven keresztül a müncheni akadémián, ezt követően a párizsi Julian Akadémián folytatott tanulmányokat. 1902-ben Itáliában járt tanulmányúton. Az akadémiákon csupán a mesterségbeli tudást szerezte meg, kezdettől fogva a maga útját járta. Először szülőföldjén, Csík megyében élt és dolgozott. 1912-ben Csíkszeredán rendezte első kiállítását is. 1920-tól az Alföldön, Szentesen Koszta Józseffel együtt, utána Kecskeméten és Baján dolgozott. 1932-ben végleg Baján telepedett le és itt működött haláláig. 1934-ig minden évben, főként nyáron ellátogatott Sajkásra és Verbászra. A helybeliek portréját és mezei virág csendéleteket festett Pechán József verbászi műtermében. Motívumai: az erdélyi havasok komor világa, az alföldi falvak széle, tanyák, legelésző állatok és életbarázdálta arcú parasztok. Komor és szűkszavú mondanivalójának a krétaszerűen kezelt pasztell technikája felelt meg a legjobban. Képein mindig hangsúlyozta a szerkezeti elemeket, tájait a fekete kontúrok vasabroncsa béklyózza. Komponálási módja tőmondatszerű, festményei tiszta képletek. Fejlődése során munkái geometrikus meghatározottsága mind hangsúlyosabbá vált. Művészete nagy hatással volt a hódmezővásárhelyi művésztelep fiataljaira. Több kiállítása volt a Nemzeti Szalonban (1923, 1926, 1929). Művei megtalálhatók a Magyar Nemzeti Galériában, több erdélyi múzeumban, s a Szabadkai Múzeumban. Irodalom: Éber László: Művészeti Lexikon - Győző Andor Kiadása, Budapest, 1930 Művészeti Lexikon - Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966 D. B.: Művészet-1967/12 Dr. Szabó – Kállai: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona - Nyíregyháza, 1997 Művészeti Kislexikon, 1998