Visuart

XX. századi archívum - válogatás korábbi anyagunkból


KRIZSÁN JÁNOS    -    ADATTÁR

Vihar után
olaj-vászon, j.b.l.: Krizsán J. - j.b.l.: Krizsán J.

ÉLETRAJZI ADATOK

KRIZSÁN JÁNOS

Kapnikbánya, 1866 - Nagybánya, 1948

Festő. A nagybányai úgynevezett második nemzedék egyik legjellegzetesebb képviselője. 1902-től látogatta a szabadiskolát. Réti István és Iványi-Grünwald Béla tanítványa volt. Nagybánya város ösztöndíjával 1906-1907-ben Münchenben Heinrich Heidner magániskolájában képezte magát. 1907-ben a müncheni Kunstvereinben állított ki. 1908-ban ismét Nagybányán dolgozott, mint Réti István növendéke. Bécsben, Münchenben és Rómában járt tanulmányúton. 1909-től önállóan kezdett dolgozni. Urbánus tájakkal, városkörnyéki motívumokkal jelentkezett a kolónia jubiláris tárlatán 1912-ben. 1915-ben a Műcsarnokban állította ki műveit. 1922-ben a NFT törzstagjává választották, majd 1926-ban a Szabadiskola tanárává. 1927-ben, amikor Thorma és Réti beszüntették szabadiskolájukat, a Társaság megbízásából Mikolával és Börtsökkel együtt Krizsán is az újonnan megnyíló Nagybányai Festőiskola egyik vezetője lett. Maticskának kortársa volt. Kedvcsináló, fényes példaként álltak előtte a gyorsan kilobbant életű, zseniális ifjú művész alkotásai, s helyi sikerei, ám a gyorsan égő Maticskával szemben az ő művészete a meditáció, a lassú kibontakozás útján alakult. Krizsán a lassan kibontakozó tehetségek közé tartozott, akinek a kitartás, a becsületes, odaadó munka hozta meg törekvése gyümölcsét. Csak a huszas évektől kezdődően fejlődött ki a második generáció legjobb tájképfestőinek egyikévé. Nem lehet bő termésű festőművésznek nevezni, de amit produkált, azt nagy gonddal és odaadással csinálta, beleértve az iskolai tanítást is. Művészeti törekvéseit így formulázta: becsületes művészi munka, főképpen azon naturalista, impresszionista irány jegyében, melyet a külföldön is jól ismert és a tradíciókhoz szigorúan ragaszkodó nagybányaiak egyedül képviselnek. Irodalom: Réti István: A nagybányai művésztelep - Kultúrtrade Kiadó, Budapest, 1994 Muradin Jenő: Nagybánya-A Festőtelep Művészei - Miskolc, 1994 Nagybánya Művészete (katalógus) – A Magyar Nemzeti Galéria kiadványa, Budapest, 1996 Dr. Szabó – Kállai: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona - Nyíregyháza, 1997