Visuart

XX. századi archívum - válogatás korábbi anyagunkból


SZOPOS SÁNDOR    -    ADATTÁR

Felvonulók
olaj-vászon, 70 x 100 cm. - j.b.l.: Szopos

további tétel(ek)

ÉLETRAJZI ADATOK

SZOPOS SÁNDOR

Csíkszereda, 1881 - Kolozsvár, 1954

Festő és grafikus. A Mintarajziskolában Székely Bertalan és Lotz Károly tanítványa volt, a budapesti Képzőművészeti Főiskolán Hegedűs László, Révész Imre és Zemplényi Tivadar voltak a tanítómesterei. 1913-ban a nagybányai művésztelepen Thorma János és Réti István irányításával képezte magát. Tanulmányutakat tett Német- és Olaszországban, végül Désen telepedett le, ahol egy festőiskolát tartott fenn. Később Kolozsváron tevékenykedett mint rajztanár. 1941-ben Budapesten állította ki munkáit. Többnyire arcképfestéssel és illusztrálással foglalkozott. Naturalista látása friss. Kerülte a részletek túlzott megmunkálását, bár rajztudása, formaérzéke szembetűnő. Mint Székely Bertalan és Lotz Károly tanítvány, egyfajta dekoratívabb-szecessziós monumentalitás vonzás körében dolgozott. A portré, a táj- és a népéletkép mellett kitartóan ragaszkodott a történelmi téma - Budai Nagy Antal, Mádéfalvi veszedelem, a hitújító Dávid Ferenc-sorozat, stb. - kifejezési bravúr-lehetőségeihez. Irodalom: Irodalom: Éber László: Művészeti Lexikon - Győző Andor Kiadása, Budapest, 1930 Banner Zoltán: Erdélyi Magyar Művészet a XX. században - Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1990 Réti István: A nagybányai művésztelep - Kultúrtrade Kiadó, Budapest, 1994 Dr. Szabó – Kállai: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona - Nyíregyháza, 1997