Visuart

XX. századi archívum - válogatás korábbi anyagunkból


SZOLNAY SÁNDOR    -    ADATTÁR

Székelykeresztúr, 1940
olaj-farost, 31 x 41 cm. - j.b.l. Szolnay 940 j.j.l. Székelykeresztúr

további tétel(ek)

ÉLETRAJZI ADATOK

SZOLNAY SÁNDOR

Kolozsvár, 1893 - 1950

Festő és grafikus. A budapesti Képzőművészeti Főiskolán Réti István növendéke volt. Tanulmányait az I. világháború szakította félbe. 1919-ben súlyos betegen került haza olasz hadifogságból, ahol háborús élményeit számos rajzon, krokin és vázlaton örökítette meg. 1921-ben Nagybányára utazott, ahol Réti István és Thorma János irányításával képezte magát. Ebben az évben állított ki első alkalommal, a Collegium Artificum Transilvanicorum seregszemléjén. 1922-24 között tanult a nagybányai festőiskolában, közben Felsőbányán is megfordult. 1925-ben Zsögödön Nagy Imrével dolgozott. 1927-ben a Nagybányai Festők Társaságának törzstagjai közé választották, s ebben az évben vett részt a nagybányai festők tárlatán is. Festészetének elindítója tehát Nagybánya volt, innen örökölte a táj elsődleges szeretetét. A kezdetekben mély és sötét tónusú színei a nagybányai festők hatására fokozatosan kivilágosodtak és plasztikus formák, erős szerkezetű tájak jellemezték képeit. Nagybányai éveit követően bebarangolta Erdélyt és a változatos tájélmények, fényjelenségek, tiszta és dús színek egyre határozottabban alakították egyéni stílusát. A harmincas évektől rendszeresen szerepelt egyéni és csoportos kiállításokon, Erdélyszerte. 1941-ben végleg Kolozsváron telepedett le, ahol rendszeresen részt vett a Barabás Miklós Céh bemutatóin és utolsó egyéni kiállítása is itt volt 1945-ben. Illusztrációkat is készített I. Ehrenburghoz, Brechthez, Salamon Ernőhöz, stb. Művészetére elsősorban Ziffer Sándor volt hatással. Művei megtalálhatók a Magyar Nemzeti Galériában és számos erdélyi múzeumban. Irodalom: Éber László: Művészeti Lexikon - Győző Andor Kiadása, Budapest, 1930 L. E.: Művészet-1968/12 Sz. R.: Művészet-1971/3 Jurecskó László-Kishonthy Zsolt: Nagybányai festészet a neósok fellépésétől 1944-ig - MissionArt Galéria, 1992 Dr. Szabó – Kállai: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona - Nyíregyháza, 1997