Visuart

XX. századi archívum - válogatás korábbi anyagunkból


MATICSKA JENŐ    -    ADATTÁR

Nagybányai részlet
olaj-vászon, 49 x 45 cm. - „A Missionart Galéria szakvéleményével”

további tétel(ek)

ÉLETRAJZI ADATOK

MATICSKA JENŐ

Nagybánya, 1885 - 1906

Festő és grafikus. Talentumát legelőbb Thorma János fedezte fel. 1898-ban Iványi-Grünwald Béla vitte fel a Hollósy-iskolába. Először az iskola kiállításán szerepelt 1898-ban, nagy feltűnést keltve. 1901-ben Kolozsváron állított ki, az Egyetemi Kör műkedvelő kiállításán, ahol I. díjat és díszoklevelet kapott. 1902-1905 között a nagybányai szabadiskolában tanult. Itt Ferenczy Károly, Réti István, Iványi Grünwald Béla és Thorma János, a szabadiskola mind a négy tanára korrigálta munkáit. 1903-ban festette tájképeinek legszebb sorozatát. 1904-ben a Nemzeti Szalon őszi kiállításán szerepelt festményeivel. 1904-ben és 1905-ben Nagybánya városától 120-120 forintot kapott ösztöndíjként. 1904/1905 telét Rómában töltötte Iványi-Grünwald társaságában, majd Budapesten tartózkodott egy rövid ideig. Közben tüdővésze egyre súlyosbodott. 1905-ben néhány portrét, tájat és egy utolsó önarcképet festett. 1906-ban tüdővészben halt meg. 1911-ben szülővárosában az új iskolaműtermek felavatása alkalmából rendezett bemutatón 34 Maticska művet állítottak ki, 1912-ben a kolónia multját összefoglaló jubiláris kiállításon pedig 32 Maticska mű volt látható. Tájképfestészete - római tartózkodását leszámítva - Nagybánya és környéke motívumkincséből táplálkozott. Tájképfestészete méltatásában kitérőt érdemelnek boglyás képei. Egészen ritkán életkép témát is feldolgozott. Alkotásainak döntő többsége olajkép, ezen kívül ismeretesek rajzai, vízfestményei és pasztellképei, s néhány diópáccal készült rajza. Kortársak és utódok a nagybányai kolónia zseniális festőtehetségét látták benne. Festményeit, grafikáit a Magyar Nemzeti Galériában, több erdélyi és magyarországi köz- és magángyűjteményben őrzik. Irodalom: Éber László: Művészeti Lexikon - Győző Andor Kiadása, Budapest, 1930 MuradinJenő-Kriterion-1985 Réti István: A nagybányai művésztelep - Kultúrtrade Kiadó, Budapest, 1994 Dr. Szabó – Kállai: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona - Nyíregyháza, 1997