Visuart

XX. századi archívum - válogatás korábbi anyagunkból


KŐSZEGHY ELEMÉR, Winkler    -    ADATTÁR

Magas-Tátra
olaj-vászon, 70 x 100 cm. - j.j.l.: Kőszeghy Elemér

ÉLETRAJZI ADATOK

KŐSZEGHY ELEMÉR, Winkler

Rózsahegy, 1882 - Budapest, 1954

Festő és művészettörténész. 1914-19 között a kassai múzeum igazgatója volt. Bécsben, majd Budapesten a Mintarajziskolában tanult. Tátraszéplakon élt, hol számos tátrai tájképet festett. Restaurálta a szepesdaróci templom középkori falfestményeit. 1938-45 között a budapesti Iparművészeti Múzeum igazgatójaként tevékenykedett. Naturalista jellegű alakos kompozíciókat és tájképeket festett. Kollektív kiállítása volt Késmárkon és Istambulban. Irodalom: Művészeti Lexikon – Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966 Dr. Szabó – Kállai: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona - Nyíregyháza, 1997