Visuart

XX. századi archívum - válogatás korábbi anyagunkból


SHAKIROV SEBESTYÉN    -    ADATTÁR

Nagybányai táj
olaj-vászon, 45 x 55 cm. - j.b.l.: Shakirof

ÉLETRAJZI ADATOK

SHAKIROV SEBESTYÉN

Kazány, 1893 - Nagybánya, 1966

Festő. Apja kazanyi orosz kereskedő volt. 1913-ban iratkozott be egy festőiskolába, ahonnan két év után a galiciai frontra került. Hadifogolyként egy Bécs melletti táborba vitték, innen a Marosmentére, a Tövis melletti Diódra került egy birtokra. Tövisen alapított szabóműhelyt és végleg Erdélyben telepedett meg. Nagybányán, a festőiskolában 1922-25 között tanult, s 1924-től kezdve vett részt a kolónia tárlatain. 1927-től a Zsil völgyében, majd Temesváron élt. 1929-ben véglegesen Nagybányán telepedett le. 1934-ben a NFT törzstagjává választották. A kolónia hagyományai, Thorma tanítása alakították ki lírai fogantatású, puha tónusú tájképművészetét. Előszeretettel festette a Nagybánya környéki erdőket, a Zazar-parti tájakat. Sok képe készült az Al-Duna menti Ada-Kaleh szigetén és Déván. Nagyrészt a gazdasági válság éveiben készültek Dosztojevszkij világát idéző, szociális témájú képei. Egyenetlen színvonalú műveiből erdélyi kisvárosokban és Bukarestben számos kiállítást rendezett. Irodalom: Jurecskó László-Kishonthy Zsolt: Nagybányai festészet a neósok fellépésétől 1944-ig - MissionArt Galéria, 1992 Dr. Szabó – Kállai: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona - Nyíregyháza, 1997