Visuart

XX. századi archívum - válogatás korábbi anyagunkból


TOROCZKAY OSZVALD    -    ADATTÁR

Fák
olaj-vászon, 5 x 80 cm. - j.b.l.: Toroczkai T. O.

ÉLETRAJZI ADATOK

TOROCZKAY OSZVALD

Brassó, 1884 - Budapest, 1951

Festő. A fővárosi Mintarajziskolába 1902-ben iratkozott be, ahol Székely Bertalan és Révész Imre, a grafikában pedig Olgyai Viktor tanítványa volt. 1906 nyarán Nagybányán Réti István növendékeként képezte magát. 1909-ben Münchenben Hollósy Simonnál tanult, akivel szoros barátságot is kötött. 1911-ben újból Münchenben, majd Párizsban találjuk, de nyarait Hollósy Simon mellett Máramarosszigeten és Técsőn töltötte, 1918-ig. Az 1910-es években festett "Tiszai híd" és "Almafák" című művei Hollósy hatását őrzik. 1906-tól Debrecenben működött, ahol a két világháború közötti képzőművészeti élet vezéregyénisége volt. Magániskolát is működtetett. Hallatlan aktivitását bizonyította sokféle tevékenysége: tárlatokat rendezett (kiemelkedő volt az 1939-es régi családi portrékiállítás), restaurált (Zenede, Mirkovszky freskói), okleveleket, bútorokat tervezett, sgraffitót készített (Krematórium), üvegablakot tervezett (Református Kollégium), tanított a Kereskedelmi-, majd az Ipartanonc iskolában. A Műpártoló Egyesület és a Művészház vezetője volt, valamint az Ady Társaság képzőművészeti osztályának aktív tagja. A budapesti Műcsarnokban 1909-ben állított ki először. A nagybányaiakkal elindulva a levegő festés, a friss benyomások, a plein air színpompája felé fordult, hogy aztán az impressziók láza, a temperamentum túláradása lecsitulva, az objektívebb meglátás és higgadtabb hangulatú világszemlélet felé közeledjék. Nyugtalan, kereső, kísérletező egyéniség volt. Kisgrafikával is aktívan foglalkozott, 1903-ban újraélesztette az ex libris iránti érdeklődést. E második korszak (az első a XVIII. század végén volt) első könyvjegye Toroczkay Oszvald tollából való. Irodalom: Éber László: Művészeti Lexikon - Győző Andor Kiadása, Budapest, 1930 Bögel J.: A képzőművészetek Debrecenben - Debrecen, 1961 Sz. Kürti Katalin: Debrecen Képzőművészete 1919-44 között - Debrecen, 1986 Jurecskó László-Kishonthy Zsolt: Nagybányai festészet a neósok fellépésétől 1944-ig - MissionArt Galéria, 1992 Dr. Szabó – Kállai: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona - Nyíregyháza, 1997